0:00/???
  1. Vamudhara-Noah

From the recording Benediction

Lyrics

VAMUDHARA

Haiwa baba iwe haiwa baba (Oh father)
Haiwa baba iwe haiwa baba (Oh listen, pay attention)
Haiwa baba iwe haiwa baba iwe
Haiwa baba iwe haiwa baba iwe

Vamudhara mapfeka manyatera
(Hey old man you have put on your sandals)
Mafungepi semune mari
(Where are you going, like you have money)
Vamudhara mapfeka manyatera
(Hey old man you have put on your sandals)
Mahunzwepi semune mari
(Where have you heard there is beer, like you have money)

Ndokutevera chete, ndokutevera chete
(I follow you only)
Iwe ndokutevera chete, ndokutevera chete
(You, I follow only you)

Vamudhara mapfeka manyatera
Mafungepi semune mari
Vamudhara mapfeka manyatera
Mahunzwepi semune mari

Kwaita hwahwa
(The beer is brewed)

Munongokanyaira nekukanyaira
(You make yourself proud)
Semune mari muhomwe
(Like you have money in your pocket)
(x4)

Ndipe mukombe wehwahwa nditande nyadzi
(Give me a gourd of beer, I quit shyness)
Ndodzana ngoma, ndodzana ngoma
(I dance to the music)
(x2)

Ndipe mukombe wehwahwa nditande nyadzi
(Give me a gourd of beer, I quit shyness)
Ndoshereketa, ndoshereketa
(I make jokes and laugh)
(x2)

wona ndoshereketa
(See I'm joking and laughing)
(x5)

Vamudhara mapfeka manyatera
Mahunzwepi semune mari

Wo iyeiye wo ndeya (vocables)

Ndokutevera chete
Iwe! Ndokutevera cheteNOAH

Nhai mukoma Noah, nhai mukoma Noah, nhai mukoma Noah
(Why brother Noah)
Zarura zarura zarura musuwo tipinde
(Open the door and let us in)
Nhai mukoma Noah, nhai mukoma Noah, nhai mukoma Noah
Zarura zarura zarura musuwo tipinde

Noah Noah, Noah Noah, Noah tizarurire
(Noah open for us)
Zarura zarura zarura musuwo tipinde
(Open the door and let us in)
Noah Noah, Noah Noah, Noah tizarurire
Zarura zarura zarura musuwo tipinde

Ndimi vana baba munotenda muchibata
Zvakaipa pakuguma muchatongwa
(You fathers who believe in Him, yet do evil, will be judged in the end)
Nemi vanamai munotenda muchibata
Zvakaipa pakuguma muchatongwa
(And you mothers who believe in Him, yet do evil, will be judged)

Nemi vakomana munotenda muchibata
Zvakaipa pachikero muchabatwa
(And you boys who believe in Him, yet do evil, will be weighed)
Nemi vasikana munotenda muchibata
Zvakaipa pachikero muchabatwa
(And you girls who believe in Him, yet do evil, will be weighed)

Wo ndendende ngorendende ngorendende
(vocables)
Haiwa haiwa haiwa pakuguma muchatongwa
(Pay attention, you will be judged in the end)
Wo ndendende ngorendende ngorendende
Haiwa haiwa haiwa pakuguma muchatongwa

Wo ndendende ngorendende ngorendende
Haiwa haiwa haiwa pachikero muchabatwa
(Give attention, you will be weighed on the scale)
Wo ndendende ngorendende ngorendende
Haiwa haiwa haiwa pachikero muchabatwa

Nhai mukoma Noah, nhai mukoma Noah, nhai mukoma Noah
Zarura zarura zarura musuwo tipinde
Nhai mukoma Noah, nhai mukoma Noah, nhai mukoma Noah
Zarura zarura zarura musuwo tipinde

Noah Noah, Noah Noah, Noah tizarurire
Zarura zarura zarura musuwo tipinde
Noah Noah, Noah Noah, Noah tizarurire
Zarura zarura zarura musuwo tipinde